Видео:

Berta & Bayan & Vadik Raketa – Padam, padam, padam