Видео:

Berta & Bayan & Vadik Raketa — Padam, padam, padam